Colofon

Uitgever & verantwoordelijkheid:

AEROCOMPACT® Europe GmbH
Gewerbestrasse 14
A-6822 Satteins
Phone +43 (0) 5524 22 566
Fax +43 (0) 5524 22 566-22
office@aerocompact.com

Directeur:
Ing. Manfred Ganahl, MBA, MSc

Hof van registratie:
Feldkirch, Oostenrijk

Handelsregister nr:
409227f

Btw-identificatienummer:
ATU 68 432 699

 

Verantwoordelijk voor de inhoud:

AEROCOMPACT® Europe GmbH
Gewerbestrasse 14
A-6822 Satteins
Phone +43 (0) 5524 22 566
Fax +43 (0) 5524 22 566-22
marketing@aerocompact.com

 

Aansprakelijkheidsverklaring

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn uitgesloten, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, is de auteur alleen aansprakelijk indien hij op de hoogte is van de inhoud en het hem technisch en redelijkerwijs mogelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's waarneembaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's, die na het plaatsen van de links zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod en voor externe invoer in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases op de inhoud waarvan externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina, waarnaar verwezen is, aansprakelijk en niet degene, die via links naar de betreffende publicatie slechts verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle op de website vermelde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Het enkele feit dat een merk wordt genoemd, mag niet leiden tot de conclusie dat het niet beschermd is door de rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Het verveelvoudigen of gebruiken van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarvandaan u naar deze pagina werd doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de geldende rechtssituatie zouden voldoen, blijft de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document daardoor onaangetast

Concept, vormgeving & programmering

WCG GmbH & Co. KG

Garnisonsring 33
57072 Siegen, Germany

Tel. + 49 271 31 35-0
Fax + 49 271 31 35-199

info@wcg.de | www.wcg.de 

VERZOEK

Benieuwd, wat wij voor u kunnen doen?

Kunnen wij u helpen met meer informatie, een offerte of een aanbestedingstekst? Laat het ons weten!

Contact opnemen

Headquarter Europe

Headquarter USA

Headquarter India

  • AEROCOMPACT® India Private Ltd. 
    Hub and Oak
    C-360, Defence Colony
    New Delhi, 110024
  • +91 888 26 32 902
  • office.in@aerocompact.com