AEROCOMPACT
GROUP

Think Solar Energy

HOE ALLES BEGON

De AEROCOMPACT GROUP ontstond uit een idee van de oprichter Mathias Muther: hij construeerde een innovatief ‘bracket’systeem voor de bevestiging van zonnepanelen, waarbij het paneel zelf als statisch element dient. Hierdoor worden grote aluminium of stalen rails overbodig voor de verankering, alleen de tussenruimte van de ene module naar de andere hoeft nog maar te worden overbrugd. De voordelen: het benodigde materiaal voor de onderconstructie wordt met een derde verminderd met dezelfde stabiliteit, de montagekosten zijn lager en voor de daken is er een statisch gewichtsvoordeel. Zodoende worden er tijd en kosten gespaard.

De combinatie van de engineeringcompetentie met digitale tools en bedrijfsprocessen vormde van het begin af aan het fundament van onze onderneming. Tegelijkertijd met de verwezenlijking van het revolutionaire ‘bracket’systeem werd het digitale platform AEROTOOL ontwikkeld voor een snelle en ongecompliceerde planning en calculatie van fotovoltaïsche installaties. Vandaag behoort AEROTOOL tot een van de wereldwijd leidende platformen in dit marktsegment.

DE WEG NAAR ‘GLOBAL PLAYER’

Mathias Muther richtte in 2014 parallel zowel in Oostenrijk als in de USA een onderneming op, binnen een jaar vestigde AEROCOMAPCT zich ook op de Aziatische markt. In een uiterst dynamische marktomgeving ontwikkelden wij ons onder de leiding van Muther in slechts enkele jaren tot een pulsgever van de zonne-energie technologie. Van 2018 tot 2021 verdriedubbelde de omzet zich tot tientallen miljoenen, ons internationale team breidt zich steeds uit, speciaal op de gebieden van de softwareontwikkeling, verkoop, productie en O&O.

We zijn op dit moment vertegenwoordigd met 14 vestigingen en verkoopplaatsen rondom de wereld, de hoofdvestigingen bevinden zich in Oostenrijk, de USA en India. Onze producten worden in meer dan 60 landen wereldwijd geïnstalleerd. In Oostenrijk en in geselecteerde regionale markten horen wij bij de marktleiders.

 

 

SAMEN OP ÉÉN LIJN

Om onze globale groeikansen optimaal te kunnen benutten, werd er in 2018 een Management Board in het leven geroepen, dat sindsdien de onderneming leidt. De holdingmaatschappij werd in 2022 omgezet van een GmbH in een AG. Mathias Muther trad uit de bedrijfsleiding en nam de positie van voorzitter van de raad van bestuur aan. Vanuit de holdingmaatschappij worden strategische groei-initiatieven ontwikkeld, die de toegang tot de markt moeten verbreden via een uitbreiding van het bedrijfsmodel en ontwikkeling van nieuwe groepen klanten.

Management Board

RAAD VAN TOEZICHT

Carrière

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe teamleden die samen met ons de toekomst vorm willen geven. Wij kijken uit naar uw sollicitatie! Als u geïnteresseerd bent in een langdurige samenwerking met ons bedrijf, kom dan bij ons werken en groei met ons mee naar een succesvolle toekomst.

Aerocompact als werkgever

Duurzaamheid

Als toekomstgericht bedrijf voor intelligente montageoplossingen van PV-modules nemen wij een pioniersrol op ons. Onze overtuiging en bedrijfsfilosofie is de innovatiemotor voor een algeheel duurzaamheidsconcept.

Meer informatie

DER WEG ZUM GLOBAL PLAYER

Mathias Muther gründete 2014 parallel in Österreich und den USA je eine Gesellschaft, innerhalb eines Jahres etablierte sich AEROCOMAPCT auch auf dem asiatischen Markt. Wir entwickelten uns unter der Leitung von Muther in einem äußerst dynamischen Marktumfeld in nur wenigen Jahren zu einem Pulsgeber der Solar-Tech-Industrie. Von 2018 bis 2021 verdreifachte sich der Umsatz im zweistelligen Millionenbereich, unser internationales Team vergrößert sich speziell in den Bereichen Software-Entwicklung, Vertrieb, Produktion sowie F&E stetig.

Wir sind an derzeit 14 Standorten sowie Vertriebspräsenzen rund um den Globus vertreten, die Hauptniederlassungen befinden sich in Österreich, USA und Indien. Unsere Produkte werden in über 60 Ländern weltweit installiert. In Österreich sowie in weiteren regionalen Märkten zählen wir zu den Marktführern.

 

 

GEMEINSAM AN EINEM STRANG

Um unsere globalen Wachstumschancen optimal nutzen zu können, wurde 2018 ein Management Board ins Leben gerufen, das seitdem das Unternehmen führt. Die Holding-Gesellschaft wurde 2022 von einer GmbH in eine AG umfirmiert. Mathias Muther trat aus der Geschäftsführung aus und übernahm die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden. Aus der Holding-Gesellschaft werden strategische Wachstumsinitiativen entwickelt, die den Marktzugang über eine Ausweitung des Geschäftsmodells und die Erschließung neuer Kundengruppen verbreitern sollen.